1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)

3. Ankieta – konsultacje społeczne

4. Ankieta – Analiza SWOT

5. Konsultacje społeczne: