Celem operacji jest umożliwienie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę i promocję marki “Południowego Mazowsza” z wykorzystaniem zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych, w tym realizację szeregu działań promujących obszar partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne regiony.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r. przez następujące organizacje pozarządowe:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” (woj. mazowieckie).
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” (woj. mazowieckie).
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie).

W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaplanowała następujące działania:

Podpisanie umowy