Ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kozienickiego wzięło udział w spotkaniu warsztatowym zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 listopada  2022 r. w budynku Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Poprowadziła je Irena Bielawska Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”.

Zebranie poświęcone zostało nowym kierunkom działania Unii Europejskiej w latach 2023- 2027. Dotyczyło także zdiagnozowania potrzeb organizacji pozarządowych, niezbędnych do opracowania Lokalnej  Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W ramach przeprowadzonej dyskusji zostały omówione najważniejsze problemy i potrzeby zebranych instytucji. Następnie uczestnicy wypełnili przygotowane na tę okoliczność stosowne ankiety dotyczące analizy potrzeb ich jednostek. Informacje w nich zawarte posłużą do przygotowania LSR na lata 2023 -2027 dla obszaru działania LGD „Puszcza Kozienicka”, określenia jej celów i działań do realizacji na etapie wdrażania strategii.