W dniu 07 czerwca 2022 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W spotkaniu poświęconym analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) dla rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR udział wzięli: Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Przewodniczący Rady Maciej Baran, mieszkańcy gminy, w tym przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zainteresowani aktywnym udziałem w planowaniu dalszego rozwoju obszaru LGD.

Spotkanie poprowadziła prezes Irena Bielawska, która powitała wszystkich serdecznie, podziękowała za przybycie i podsumowała efekty dotychczasowych prac stowarzyszenia w okresie programowania PROW 2014 – 2020.

Drugą część spotkania poprowadziła Izabela Śmietanka – specjalista ds. projektów. Poświęcona została nowym kierunkom działania Unii Europejskiej w latach 2023- 2027 oraz celom wytyczonym przez Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W ramach przeprowadzonej dyskusji zostały omówione najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Gniewoszów. Następnie uczestnicy wypełnili przygotowane na tę okoliczność stosowne ankiety dotyczące analizy SWOT oraz  ankiety dotyczące potrzeb ich gminy.