Skład Komisji Funkcja
Igor Czerwiński Przewodniczący
Stanisława Kowalczyk Wiceprzewodnicząca
Krystyna Kondeja Sekretarz