Skład Komisji Funkcja
Irena Luśtyk Przewodnicząca
Stanisława Kowalczyk Wiceprzewodnicząca
Janusz Ostrowski Sekretarz