Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Oświadczenie Wnioskodawcy dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do złożenia wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy.

Oświadczenie dla osób fizycznych – do pobrania

Oświadczenie dla osób prawnych – do pobraniaProcedura grantowa wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”


Załączniki do procedur grantowych wyboru i oceny operacji:

Archiwum procedury grantowej – przejdź do archiwumProcedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Link do pobrania dokumentu – procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD – wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.

Link do pobrania dokumentu – procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD – wersja obowiązująca od 19.12.2017 r.

Link do pobrania dokumentu – informacje pomocnicze dla wnioskodawców – przedsiębiorczość

Link do pobrania dokumentu – informacje pomocnicze dla wnioskodawców – infrastruktura publiczna


Załączniki do procedur standardowych wyboru i oceny operacji:


Archiwum procedury standardowej – przejdź do archiwum