Rozstrzygnięcie konkursu Regionalny Znak Jakości


Celem Konkursu była promocja zasobów obszaru subregionu „Południowe Mazowsze” oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych. W związku z tym w szranki stanęli między innymi: masarze, piekarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz twórcy regionalni.

Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych kapituła konkursowa wyłoniła po jednym najlepszym z dwóch kategorii: produkt materialny oraz produkt – usługa. Wybór nie był łatwy.

Wytwórcy nagrodzonych produktów oprócz nagród o wartości 1000 tys., uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach. Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowaliśmy drobne upominki.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas targów polsko–litewskich 22 listopada.

Kategoria produkt materialny:

  1. Rzeźba: Zbigniew Kurasiewicz – 286 pkt.;
  2. Zakład masarski Sławomir Grzęda – 241 pkt.;
  3. Piekarnia L. Szeliga & A. Nercz & M. Żarłak – 212 pkt.;
  4. Rękodzieło Gabriela Nikorzewska – 188 pkt.;
  5. Mydlarnia “Powrót do natury” Robert Kucharski – 173 pkt.

Kategoria produkt – usługa:

  1. Agroturystyka Stanisława Kowalczyk – 248 pkt.;
  2. Agroturystyka Krystyna Jaroszek – 235 pkt.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia!!

Aleksandra Wieczorek