Skład Zarządu Funkcja
Irena Bielawska Prezes Zarządu
Piotr Kozłowski I Wiceprezes
Teresa Fryszkiewicz II Wiceprezes
Barbara Gontarek Skarbnik
Andrzej Wołos Członek Zarządu
Marek Drapała Członek Zarządu
Maciej Baran Członek Zarządu