Skład Zarządu Funkcja
Irena Bielawska Prezes Zarządu
Igor Czerwiński I Wiceprezes
Teresa Fryszkiewicz II Wiceprezes
Barbara Gontarek Skarbnik
Andrzej Wołos Członek Zarządu
Piotr Kozłowski Członek Zarządu