W dniu 23 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się ostatnie spotkanie w ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych, dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Puszcza Kozienicka”.

W spotkaniu wzięli udział: Sylwia Wąsik – Sekretarz Gminy Kozienice, członkowie stowarzyszeń, członkowie KGW, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Spotkanie poprowadziła prezes Irena Bielawska, która powitała wszystkich serdecznie, podziękowała za przybycie i podsumowała efekty naszych dotychczasowych prac w perspektywie unijnej PROW 2014 – 2020. Przedstawiła również dobre praktyki, czyli projekty zrealizowane na obszarze LGD, w tym w gminie Kozienice.

Druga część spotkania poświęcona została diagnozie lokalnego potencjału, kierunkom działania Unii Europejskiej w latach 2023- 2027 i celom wytyczonym przez Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Poprowadził ją doktor Leszek Leśniak.

W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą identyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR, jak również ankietę, w której mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.