Konto stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”


Bank Pekao SA – 71 1240 5862 1111 0010 2165 9857