Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez LGD


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00002-6933-UM0710019/16

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji na lata 2016-2023


Link do pobrania dokumentu – zestawienie rzeczowo-finansowe na lata 2016-2023