Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez LGD


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00002-6933-UM0710019/16

Link do pobrania dokumentu – informacja o sposobie wykorzystania środków w 2016

Link do pobrania dokumentu – informacja o sposobie wykorzystania środków w 2017

Link do pobrania dokumentu – informacja o sposobie wykorzystania środków w 2018

Link do pobrania dokumentu –Informacja o wykorzystaniu środków w 2019 roku

Link do pobrania dokumentu –Informacja o wykorzystaniu środków w 2020 roku

Link do pobrania dokumentu –Informacja o wykorzystaniu środków w 2021 roku

Link do pobrania dokumentu –Informacja o wykorzystaniu środków w 2022 roku

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji na lata 2016-2023


Link do pobrania dokumentu – zestawienie rzeczowo-finansowe na lata 2016-2023