Ewaluacja zewnętrzna (ex-post)


Raport ewaluacyjny 2022 rok wraz załącznikami

Raport ewaluacyjny

Załączniki


Raport ewaluacyjny 2021 rok wraz załącznikami

Raport ewaluacyjny

Załączniki


Raport ewaluacyjny 2020 rok wraz załącznikami

Raport ewaluacyjny

Załączniki


Raport ewaluacyjny 2019 rok wraz załącznikami

Raport ewaluacyjny

Załączniki


Raport ewaluacyjny 2018 rok wraz załącznikamiRaport ewaluacyjny 2017 rok wraz załącznikamiRaport ewaluacyjny 2016 rok wraz załącznikami

Raport ewaluacyjny

Załączniki