W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych, dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Puszcza Kozienicka” 17 maja br. w budynku OSP spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Grabów nad Pilicą.

W spotkaniu wzięli udział: Anna Plesiewicz- Trzeciak – Zastępca Wójta Gminy Grabów nad Pilicą,  przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, członkowie KGW, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Zarząd LGD „Puszcza Kozienicka” reprezentowała prezes Irena Bielawska.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2023 – 2027.

Spotkanie otworzyła prezes Irena Bielawska, która powitała wszystkich serdecznie, podziękowała za przybycie i podsumowała efekty naszych dotychczasowych prac w perspektywie unijnej PROW 2014 – 2020. Przedstawiła również dobre praktyki, czyli projekty zrealizowane na obszarze LGD, w tym w gminie Grabów nad Pilicą.

Druga część spotkania poświęcona została diagnozie lokalnego potencjału, kierunkom działania Unii Europejskiej w latach 2023- 2027 i celom wytyczonym przez Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Poprowadził ją doktor Leszek Leśniak.

Uczestnicy dyskutowali nad mocnymi i słabymi stronami obszaru naszego LGD i wypełniali przygotowane na tę okoliczność stosowne ankiety dotyczące analizy SWOT.

Poprosiliśmy również uczestników spotkania o wypełnienie ankiet dotyczących potrzeb ich gminy. Ankiety dostarczyły nam ważnych informacji m.in. o tym co mieszkańcy sądzą o swojej gminie, jak oceniają jej potencjał, jakie są ich oczekiwania i jakie zadania powinniśmy wesprzeć środkami z nowej perspektywy finansowej. Na tej podstawie określiliśmy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za współpracę!!!