Konkurs Regionalny Znak Jakości rozstrzygnięty!!


Znamy już zwycięzców drugiej edycji konkursu Regionalny Znak Jakości, w którym można było wygrać nagrodę o wartości 1000 złotych.

Celem Konkursu tak jak i poprzednio była promocja zasobów obszaru subregionu „Południowe Mazowsze” oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych. W związku z tym w szranki stanęli między innymi: masarze, piekarze, przedsiębiorcy oraz twórcy regionalni.

Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych kapituła konkursowa w składzie:

 • Alicja Górka – przedstawiciel sektora przedsiębiorstw;
 • Monika Wiraszka – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
 • Marlena Zielińska – II Wiceprezes Zarządu LGD “Puszcza Kozienicka”;
 • Stanisława Kowalczyk – laureatka I edycji Konkursu Regionalny Znak Jakości;
 • Zbigniew Kurasiewicz – laureat I edycji Konkursu Regionalny Znak Jakości.

Wyłoniła po jednym najlepszym z dwóch kategorii: produkt materialny oraz produkt – usługa. Wybór nie był łatwy.

Wytwórcy nagrodzonych produktów oprócz nagród o wartości 1000 tys., uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas festynu wielkanocnego. O szczegółach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Kategoria produkt materialny:

 1. Zakład masarski Sławomir Grzęda – 238 pkt.;
 2. Piekarnia L. Szeliga & A. Nercz & M. Żarłak – 237 pkt.;
 3. Rękodzieło: Władysława Barbara Drachal – 228 pkt.;
 4. Rzeźba: Józef Kondeja – 225 pkt.;
 5. Kowalstwo artystyczne – Kuźnia Mariusz Jabłoński – 219 pkt.;
 6. Rękodzieło Gabriela Nikorzewska – 204 pkt.;
 7. Agencja Reklamowa MAGIC Ewelina Jurek – 204 pkt.;
 8. Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych “ELGIS – Garbatka” Sp. z o. O – 188 pkt.

Kategoria produkt – usługa:

 1. Izba Historyczno – Regionalna Stefan Siek – 241 pkt.;
 2. Ośrodek Konferencyjny – Wypoczynkowy “Gnysiówka” – 223 pkt.