Szlak Kulinarny “Smaki Ziemi Kozienickiej” powstał w 2020 roku, w ramach projektu “Dobre bo lokalne – Szlak Kulinarny “Smaki Ziemi Kozienickiej”. Środki na realizację projektu LGD “Puszcza Kozienicka” pozyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego: Konkurs Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Cel projektu:
1. Szlak Kulinarny – „Smaki Ziemi Kozienickiej” ma na celu promocję powiatu kozienickiego/Ziemi Kozienickiej i Członków Szlaku.
2. Zadaniem Szlaku jest propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
3. Członkowie Szlaku są ambasadorami całego Szlaku prowadząc zsynchronizowaną politykę informacyjną i promocyjną.


Korzyści płynące z przynależności do Szlaku Kulinarnego “Smaki Ziemi Kozienickiej”
• działania promocyjne pod wspólną marką “Smaki Ziemi Kozienickiej”
• możliwość posługiwania się logiem „Smaki Ziemi Kozienickiej”,
• oznakowanie obiektu tablicą z logo Szlaku Kulinarnego “Smaki Ziemi Kozienickiej”.
• obecność w materiałach promocyjnych przygotowanych i dystrybuowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”,
• obecność na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” oraz w mediach społecznościowych,
• dostęp do szkoleń i programów prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”.


Szlak Kulinarny “Smaki Ziemi Kozienickiej” łączy podmioty z terenu powiatu kozienickiego: producentów produktów lokalnych, przedsiębiorców, restauratorów, którzy wspólnie z naszym stowarzyszeniem utworzyli klaster – markę “Smaki Ziemi Kozienickiej”. Na Szlaku można zasmakować produktów i potraw regionalnych, charakterystycznych dla Ziemi Kozienickiej.


Szlak Kulinarny “Smaki Ziemi Kozienickiej” tworzą

1. Zakład masarski Sławomira Grzędy – gmina Grabów nad Pilicą
2. Zakład piekarsko – ciastkarski Kowalczyk – gmina Grabów nad Pilicą
3. Piekarnia A. Nercz – J. Nercz s.c. (gmina Kozienice)
4. Kawiarnia Słodki Leniuch (gmina Kozienice)
5. Bar Pod Sosną (gmina Kozienice)
6. Pszczelarska Zagroda Edukacyjna. Ryszard Szewczyk (gmina Gniewoszów)
7. Winnica Wieczorków (gmina Gniewoszów)
8. Restauracja „Stara Kuźnia” (gmina Magnuszew)
9. Gospodarstwo agroturystyczne “Obykole” Stanisława Kowalczyk (gmina Sieciechów)
10. Zajazd przy Gościńcu (gmina Garbatka – Letnisko)
11. Pasieka “Leki z pasieki” Apicultura Polska (gmina Grabów nad Pilicą)

 

O członkostwo mogą ubiegać się następujące podmioty:
a) producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie, których surowce są wytwarzane w granicach powiatu kozienickiego,
b) producenci i przetwórcy żywności, których główna część surowców, a także przeważająca wartość produktu pochodzi z terenu powiatu kozienickiego i województwa mazowieckiego lub produkt posiada wyraźną więź regionalną jako tradycja kulinarna Ziemi Kozienickiej,
c) restauracje, inne punkty gastronomiczne, obiekty usług hotelarskich, których główna część surowców, a także przeważająca część wartości produktu w serwowanych daniach pochodzi z terenu powiatu kozienickiego i województwa mazowieckiego lub dania mają wyraźny związek regionalny jako regionalna tradycja regionu. Dania te powinny być oznaczone w karcie menu, a przynajmniej jedno z nich powinno być zawsze dostępne w lokalu,
d) sprzedawcy detaliczni sprzedający produkty tradycyjne i regionalne,
e) właściciele agroturystyk, w których wytwarzane są produkty lokalne, tradycyjne,
f) koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia, serwujący dania regionalne, przygotowywane według tradycyjnych receptur.

Członkowie muszą być zarejestrowani na terenie powiatu kozienickiego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych w tym prawa żywnościowego oraz posiadać ofertę dla potencjalnego turysty.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” jest organizatorem i koordynatorem Szlaku Kulinarnego – „Smaki Ziemi Kozienickiej”.

Ubieganie się o członkostwo
1. Podmiot zainteresowany członkostwem w Szlaku, składa deklaracje członkostwa na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Deklaracje przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” w wersji papierowej (26-900 Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, w godz. 9.00-17.00)
3. Do deklaracji należy dołączyć następujące załączniki:
a) opis działalności ze szczególnym uwzględnieniem powiązania z tradycjami kulinarnymi regionu, metod produkcji oraz pochodzenia artykułów rolno – spożywczych wykorzystywanych do produkcji.
b) zdjęcia prezentujące działalność podmiotu (siedzibę, gospodarstwo, artykuły rolno – spożywcze, potrawy itp.) na nośniku elektronicznym.
c) kopie dyplomów, certyfikatów (jeżeli podmiot ubiegający się o członkostwo takie posiada).
4. Po zaakceptowaniu wniosku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” podmiot ubiegający się o członkostwo podpisuje ze Stowarzyszeniem umowę partnerską, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i uzyskuje bezpłatną licencję na działalność w Szlaku Kulinarnym “Smaki Ziemi Kozienickiej”.
5. Wzór loga Szlaku Kulinarnego “smaki Ziemi Kozienickiej” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ideą Szlaku Kulinarnego “Smaki Ziemi Kozienickiej” i przystąpienia do projektu.

Dokumenty do pobrania: