stopka2

Multicel

Operacja mająca na celu „Wzmocnienie kapitału społecznego, umiejętności przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerów, poprzez realizację działań zaplanowanych w opisie zadań Multicel współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – działanie 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.


  1. Informacja o projekcie:

Multicel to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji. Cechuje się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych.

Umowa na realizację projektu współpracy pod nazwą Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej “Multicel”została podpisana dnia 12 marca 2019 roku.

Projekt realizowany będzie w okresie od 12 marca 2019 roku do końca 28 lutego 2020 roku przez następujące organizacje pozarządowe:

   • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” (woj. mazowieckie).
   • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” (woj. mazowieckie).
   • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie).
   • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie).
   • Stowarzyszenie “LaboreckéhoobčianskehozdruženiaNováAlternatíva (Słowacja).

Grupa docelowa projektu:

   • osoby fizyczne,
   • mieszkańcy obszarów partnerskich LGD, a w szczególności osoby należące do grup defaworyzowanych na obszarze Partnerstwa tj.:
    • osoby długotrwale bezrobotne
    • osoby w wieku 50 +
    • osoby do 25 roku życia
    • kobiety
    • osoby korzystające z pomocy społecznej
    • osoby niepełnosprawne
    • mieszkańcy małych miejscowości

W ramach realizacji projektu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” proponuje mieszkańcom wszystkich gmin powiatu kozienickiego: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew oraz Sieciechów nastepującą ofertę:

   • kurs komputerowy
   • kurs autoprezentacji
   • doradztwo zawodowe
   • szkolenia dotyczące questingu
   • dobre praktyki podczas wizyty studyjnej na obszarze Stowarzyszenia LGD „Korona Północnego Krakowa”

 1. Kurs komputerowy:
I cykl „Multicel-owe” warsztaty komputerowe
II cykl Kolejne warsztaty komputerowe już za nami
III cykl „Multicel-owe” warsztaty komputerowe zakończone!

Nagrody dla uczestników kursu komputerowego

2. Kurs autoprezentacji:

I cykl Zaprezentuj siebie – czyli kurs autoprezentacji
II cykl Kursu autoprezentacji ciąg dalszy…
III cykl „Multicel-owe” warsztaty autoprezentacji zakończone!

3. Szkolenia dotyczące questingu:

4. Infokioski:

6. Wizyta studyjna w  Medzilaborce