stopka2

Multicel

Operacja mająca na celu „Wzmocnienie kapitału społecznego, umiejętności przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerów, poprzez realizację działań zaplanowanych w opisie zadań Multicel współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – działanie 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.


 1. Informacja o projekcie:
 2. Multicel to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji. Cechuje się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych.

  Umowa na realizację projektu współpracy pod nazwą Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej “Multicel”została podpisana dnia 12 marca 2019 roku.

  Projekt realizowany będzie w okresie od 12 marca 2019 roku do końca 28 lutego 2020 roku przez następujące organizacje pozarządowe:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” (woj. mazowieckie).
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” (woj. mazowieckie).
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie).
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie).
  • Stowarzyszenie “LaboreckéhoobčianskehozdruženiaNováAlternatíva (Słowacja).

  Grupa docelowa projektu:

  • osoby fizyczne,
  • mieszkańcy obszarów partnerskich LGD, a w szczególności osoby należące do grup defaworyzowanych na obszarze Partnerstwa tj.:
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • osoby w wieku 50 +
   • osoby do 25 roku życia
   • kobiety
   • osoby korzystające z pomocy społecznej
   • osoby niepełnosprawne
   • mieszkańcy małych miejscowości

  W ramach realizacji projektu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” proponuje mieszkańcom wszystkich gmin powiatu kozienickiego: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew oraz Sieciechów nastepującą ofertę:

  • kurs komputerowy
  • kurs autoprezentacji
  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia dotyczące questingu
  • dobre praktyki podczas wizyty studyjnej na obszarze Stowarzyszenia LGD „Korona Północnego Krakowa”

 3. Kurs komputerowy:
 4. I cykl „Multicel-owe” warsztaty komputerowe
  II cykl Kolejne warsztaty komputerowe już za nami
  III cykl „Multicel-owe” warsztaty komputerowe zakończone!

 5. Kurs autoprezentacji:
 6. I cykl Zaprezentuj siebie – czyli kurs autoprezentacji
  II cykl Kursu autoprezentacji ciąg dalszy…
  III cykl „Multicel-owe” warsztaty autoprezentacji zakończone!