Ponad 40 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, które przeprowadziliśmy w dniu 21 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głowaczów.

W spotkaniu wzięli udział: Hubert Czubaj – Wójt Gminy Głowaczów, sołtysi, radni, lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń i KGW oraz mieszkańcy gminy, zainteresowani aktywnym udziałem w planowaniu dalszego rozwoju obszaru LGD.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej. Spotkanie poprowadziła prezes Irena Bielawska, która zaprezentowała zakresy tematyczne nowej perspektywy na lata 2023-2027 oraz podsumowała bieżący okres programowania.

W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą identyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR, jak również ankietę, w której mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”.