Skład biura Stanowisko
Irena Bielawska Kierownik biura
Izabela Śmietanka Specjalista ds. projektów
Aleksandra Wieczorek Specjalista ds. promocji

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – link do dokumentu