Skład biura Stanowisko
Irena Bielawska Kierownik biura
Izabela Śmietanka Specjalista ds. projektów
Natalia Karcz Specjalista ds. promocji

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD:

Kierownik biura
Specjalista ds. projektów
Specjalista ds. promocji

 

Regulamin biura LGD “Puszcza Kozienicka” obowiązujący od dnia 5.08.2016 r. – zobacz regulamin