Skład biura Stanowisko
Irena Bielawska Kierownik biura
Izabela Śmietanka Specjalista ds. projektów
Aleksandra Wieczorek Specjalista ds. promocji
Magdalena Fila – Ślażyńska Specjalista ds. projektów

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – link do dokumentu