Plan włączenia społeczności lokalnej

W przygotowanie LSR Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”

Link do pobrania dokumentu – plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka”


Fiszki projektu

Na rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Link do pobrania dokumentu – Fiszka ogólna

Link do pobrania dokumentu – Fiszka przedsiębiorczość


Prezentacja LSR 2014-2020

dr Leszek Leśniaka

Link do pobrania dokumentu – Konsultacjie społeczne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020