Celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnych tradycji kulinarnych, animowanie międzyregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze Partnerskich LGD oraz podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez wykorzystanie ich walorów kulinarnych i dziedzictwa kulturowego.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. przez następujące organizacje pozarządowe:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” (woj. mazowieckie).
  • Stowarzyszenie “Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie)
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Powiatu Wielickiego) (woj. małopolskie)

W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaplanowała następujące działania:

-Głowaczów

– Cecylówka – Brzózka

– Borek

-Zakrzew

-Bąkowiec/Sieciechów

-Magnuszew

-Świerże Górne

-Brzeźnica