Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Link do pobrania dokumentu – Harmonogram naborów wniosków


Zakończone nabory wniosków:

  • 02/2017 – z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej;
  • 01/2017 – z zakresu rozwój działalności gospodarczej;
  • 1/2017/G – z zakresu budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (projekt grantowy);
  • 3/2016 – z zakresu budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • 2/2016 – z zakresu rozwój działalności gospodarczej;
  • 1/2016 – z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej.