W dniu 17 października  2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się  kolejne spotkanie warsztatowe liderów z obszaru objętego  LSR „Puszcza Kozienicka” dotyczącej zdiagnozowania potrzeb różnych grup społecznych, niezbędnych do opracowania Lokalnej  Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Tym razem na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji z terenu powiatu kozienickiego reprezentujących sektor usług społecznych oraz  przedstawiciele samorządów wszystkich gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka”.

W związku z faktem, że w  nowej perspektywie finansowej  realizowanej w ramach PS WPR położono szeroki nacisk na realizację projektów i zadań skierowanych do:  grup osób w niekorzystnej sytuacji, bezrobotnych, seniorów, osób do 25 roku życia, zależało nam na zdiagnozowaniu potrzeb ww. grup z perspektywy instytucji ich wspierających.

Spotkanie poprowadziła prezes  zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska, we współpracy z ekspertem zewnętrznym dr Leszkiem Leśniakiem i pracownikami biura. W spotkaniu wzięła udział Dorota Stępień – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych oraz przedstawiciele instytucji takich jak: Centrum Usług Społecznych w  Kozienicach , Centrum Pomocy Rodzinie  w  Kozienicach, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”,  Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi, Placówka Socjalizacyjna „Panda”, GOPS Głowaczów, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Opactwie.

Informację uzyskane od uczestników spotkania pozwoliły nam zdiagnozować wiele potrzeb mieszkańców powiatu kozienickiego, które postaramy się wspólnie zrealizować w ramach nowej perspektywy finansowej  2023-2027.