W dniu 02 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Magnuszewie odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej.
W zebraniu wzięli udział: Barbara Sobota – Sekretarz Gminy Magnuszew, mieszkańcy gminy, w tym przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zainteresowani aktywnym udziałem w planowaniu dalszego rozwoju obszaru LGD.

Spotkanie poprowadziła prezes Irena Bielawska, która podsumowała efekty dotychczasowych prac naszego stowarzyszenia oraz zaprezentowała informacje o podstawowych założeniach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Druga część spotkania poświęcona została diagnozie – analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) dla rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR. Poprowadziła ją Aleksandra Wieczorek – specjalista ds. promocji.

W trakcie konsultacji uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące identyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja podczas, której uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami, które chcieliby zrealizować w ramach nowego okresu programowania.