Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Dokumenty do pobrania:


Ankieta Satysfakcji

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod podanym adresem – ankieta satysfakcji

Serdecznie dziękujemy!


Ankieta Monitorująca Dla Beneficjentów

Ankieta dostępna po kliknięciu w link