Jak zbudowany jest komputer? co to jest pakiet Office? i jak bezpiecznie „surfować” po sieci? – odpowiedzi na te i inne zagadnienia mogli poznać uczestnicy pierwszych zajęć kursu komputerowego skierowanego do mieszkańców wszystkich gmin powiatu kozienickiego.

Kurs komputerowy realizowany jest w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – „Multicel” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kurs przeznaczony jest dla mieszkańców wszystkich 7 gmin powiatu kozienickiego. W każdej z gmin odbędą się 4 spotkania, podczas których przeszkolimy grupę 10 osób. W sumie odbiorcami projeku będzie 70 osób.

Zajęcia poprowadzi informatyk Jarosław Sowa.

Pierwszy cykl zajęć odbył się 19 marca br. w gminie Garbatka – Letnisko. Następnie 25 marca ruszyliśmy do gminy Gniewoszów a już 1 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w Głowaczowie.

W trakcie szkoleń uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie: budowa komputera, podstawy obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows, obsługi pakietu Office oraz alternatywnych, formatowania tekstów, posługiwania się szablonami, podłączania i konfiguracji sprzętu biurowego PC/laptop, obsługi Internetu na poziomie podstawowym, sprawnej komunikacji przez Internet z wykorzystaniem aplikacji pocztowych, kont użytkowników, przygotowywania prezentacji oraz obsługo smartfonów z wyświetlaczami dotykowymi.

Zajęcia zakończyły się wręczeniem certyfikatów ukończenia całego kursu komputerowego.

Kolejne szkolenia zaplanowane są w gminach Sieciechów oraz Magnuszew.

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – „Multicel” to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski i Słowacji. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku. W projekcie wezmą udział trzy stowarzyszenia z obszaru województwa mazowieckiego: LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD „Razem dla Radomki”, LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, jedno stowarzyszenie z województwa małopolskiego: LGD „Korona Północnego Krakowa” oraz jedno stowarzyszenie ze Słowacji: Laborecké občianske združenie – Nová alternatíva.

Projekt skierowany jest do mieszkańców wszystkich gmin powiatu kozienickiego: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew oraz Sieciechów.

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych oraz społecznych, mających wpływ na sytuację mieszkańców obszarów wiejskich, objętych działaniem partnerskich LGD. 

W ramach projektu mieszkańcy obszaru LGD będą mogli m.in. wziąć udział w kursie komputerowym oraz autoprezentacji, w szkoleniach dotyczących questingu czy zapoznać się z dobrymi praktykami podczas wizyty studyjnej na obszarze Stowarzyszenia LGD „Korona Północnego Krakowa”.