W maju br. zakończyliśmy kurs komputerowy połączony z warsztatami autoprezentacji.

Ostatnie zajęcia odbyły się w Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży “CYBERIA” w Grabowie nad Pilicą oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach.

Szkolenia zrealizowane zostały w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – „Multicel” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kurs skierowany został do mieszkańców wszystkich 7 gmin powiatu kozienickiego. W sumie udało nam się przeszkolić ponad 70 osób!

Zajęcia poprowadzili – informatyk Jarosław Sowa oraz psycholog i trener Maciej Witkowski. W trakcie szkoleń uczestnicy nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności, w sprawnym posługiwaniu się komputerem i internetem oraz podnieśli swoje kompetencje i świadomość w zakresie autoprezentacji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Dziękujemy wszystkim Samorządom lokalnym działającym na terenie powiatu kozienickiego oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy za wspaniałą współpracę.