A wszystko to dzięki tworzonym obecnie dwóm ścieżkom questowym – pierwszym na terenie Kozienic, które powstaną w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – MULTICEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Questing jest specyficzną formą bezobsługowej gry terenowej. Narodził się w Stanach Zjednoczonych. Za jego twórcę uważa się Stevena Glazera. W Polsce pojawił się w 2008 roku. Questing polega na przejściu nieoznakowanym szlakiem turystycznym, który za pomocą rymów i licznych zagadek oprowadza po wyjątkowych, ale często zapomnianych miejscach. Celem przygody jest odkrycie ukrytego skarbu, a tym samym poznanie dziedzictwa miejsca, jego zapomnianych legend, podań i historii (źródło: Fundacja Questingu).

W dniach 25-26 październik br. grupa siedmiu osób wzięła udział w warsztatach questingu, które miały na celu opracowanie trasy obydwu ścieżek. W warsztatach wzięli udział: Lech Wiśniewski – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Mariusz Basaj – Telewizja lokalna Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka „Kronika Kozienicka”, Barbara Drachal – Grupa Twórcza VENA, Stefan Siek – Izba Historyczna w Sieciechowie, Edyta Posłuszna – Seremak i Maciej Makaruk – Urząd Miejski w Kozienicach, Aleksandra Wieczorek – LGD „Puszcza Kozienicka”.

Warsztaty poprowadziła Edyta Lenart-Wojna, która zapoznała zebranych z metodologią questingu, czyli tworzeniem ścieżek questingowych. Uczestnicy poznali historię questingu, zasady tworzenia questów oraz sposoby ich promocji. Dowiedzieli się jak wybrać najlepsze miejsca dla potencjalnych questów, jak opracować mapy, poznali rodzaje skarbów questingowych. Druga część szkolenia polegała na układaniu trasy w terenie, poznaniu zasad układania zagadek oraz określania kierunków prawidłowego prowadzenia turysty w terenie po trasie questu.

Efekty pracy naszej grupy roboczej niebawem będą już dostępne – o czym będziemy Państwa na bieżąco informować!!!