W piątek 21 lutego w gminie Garbatka-Letnisko odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. “Multicel”.


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Multicel to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji: Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, Stowarzyszenie LGD „Korona Północnego Krakowa” oraz Stowarzyszenie „Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva”.

Projekt miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych.


Piatkowe spotkanie poprowadziły Prezes Zarządu Irena Bielawska oraz wójt gminy Garbatka – Letnisko oraz II Wiceprezes Zarządu Teresa Fryszkiewicz, które serdecznie powitały zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się partnerzy projektu, beneficjenci i przedstawiciele lokalnych samorządów.

Następnie Prezes LGD “Razem dla Radomki” Cezary Nowek opowiedział zebranym o genezie projektu Multicel.
O zadaniach zrealizowanych w ramach projektu opowiedzieli także prezesi i pracownicy poszczególnych Lokalanych Grup Działania: Prezes LGD “Dziedzictwo i Rozwój” Zbigniew Buczma, Prezes LGD “Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska, Dyrektor Biura LGD “Korona Północnego Krakowa” Monika Kwaczała.
A było o czym opowiadać, ponieważ wśród działań znalazły się m.in wyjazdy studyjne, konkursy start upy, konkursy Biznes – Junior, kursy komputerowe, językowe, gastronomiczne, kelnerskie, barmańskie, warsztaty z pielęgnacji i tworzenia obiektów małej infrastruktury, kursy florystyczne, szkolenia dotyczące księgowości, szkolenia e-learningowe.
Udało się również zakupić nowoczesne infokioski oraz wyposażyć Multicentrum w Milejowicach.

W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zrealizowała na obszarze wszystkich gmin powiatu kozienickiego: kursy komputerowe oraz kurs autoprezentacji. Zakupiliśmy także trzy innowacyjne infokioski oraz opracowaliśmy dwie ścieżki questingowe, na obszarze gminy Kozienice pn. “Miasto królów” i “Chodź zaśpiewasz mi piosenkę”. W ramach projektu odbyły się także dwie wizyty studyjne, podczas których zapoznaliśmy się z dobrymi praktykami na obszarze LGD “Korona Północnego Krakowa” oraz na Słowacji.

Wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu pozwoliły jego uczestnikom nie tylko podnieść swoje kompetencje i nabyć praktyczne umiejętności, ale również wymienić się doświadczeniem i nawiązać współpracę.

fot. Mariusz Grotkowski