Czy zastanawiałeś się kiedyś co jest Twoją mocną a co słabą stroną? Jak ważne jest wyrażanie siebie poprzez mimikę, gesty, postawę czy mowę? I choć te pytania mogą wydawać się błahe, to nauczenie się skutecznych sposobów przedstawiania siebie innymi jest bardzo istotne w procesie utrzymywania poprawnych relacji społecznych i niezbędne w każdej sytuacji zawodowej.

Czy to działa mogli się przekonać uczestnicy pierwszej edycji kursu autoprezentacji, który odbył się we wtorek 2 kwietnia br. w Gniewoszowie. Zajęcia poprowadził psycholog i trener Maciej Witkowski.

Kurs realizowany jest w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – „Multicel” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zajęcia, w formie warsztatów przeznaczone są dla mieszkańców wszystkich gmin powiatu kozienickiego: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, Kozienice. W każdej z gmin odbędzie się 1 spotkanie, podczas którego przeszkolona zostanie grupa 10 osób. W sumie odbiorcami projeku będzie 70 osób.

Celem kursu jest podnoszenie kompetencji i świadomości w zakresie autoprezentacji, co ma wpływ m.in. na przebieg rozmowy kwalifikacyjnej przez osoby z grup defaworyzowanych. Szkolenie sprzyja optymalnemu kształtowaniu własnego wizerunku oraz efektywnemu wywieraniu wpływu na innych ludzi w procesie prezentacji i autoprezentacji. 

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali definicję autoprezentacji oraz znaczenie mowy ciała i komunikacji werbalnej w budowaniu autorytetu mówcy i podnoszeniu skuteczności przekazu. Dowiedzieli się jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji. Poznali metody pracy pozwalające kształtować dobre nawyki. Mogli przyjrzeć się własnym kompetencjom, zdiagnozować swoje mocne i słabe strony. Nabyli niezbędne umiejętności w zakresie skutecznego prezentowania i efektywnego przedstawiania własnej osoby. Pozyskaną wiedzę testowali podczas licznych ćwiczeń, które nie tylko pokazywały jak skutecznie uporać się ze swoim brakiem pewności siebie, czy pokonać nerwową gestykulacją, ale również jak można wykorzystać swoje atuty do budowania wizerunku. Nie obyło się bez emocji!!! Jednak wszystko to, aby lepiej poznać samego siebie, przełamać strach oraz niepewność, by móc uwierzyć, że potrafię – tak po prostu, zwyczajnie.