Czterdziestu lokalnych liderów wzięło udział w wizycie studyjnej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Korona Północnego Krakowa” zorganizowanej w dniach 14 – 16 października br. przez nasze Stowarzyszenie oraz naszych partnerów Stowarzyszenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

Wizyta studyjna odbywała się w ramach projektu współpracy pod nazwą Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – MULTICEL i miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, zapoznanie się ze sposobami wprowadzenia działalności agroturystycznej, działalności gospodarczej w różnych formach, poznanie doświadczeń innych grup formalnych (NGO np. KGW) i nieformalnych w funkcjonowaniu na obszarach wiejskich. Ponadto wymianę dobrych praktyk w zakresie promocji dziedzictwa kulinarnego partnerskich regionów.

W wizycie studyjnej uczestniczyli samorządowcy z terenu działania LGD „Puszcza Kozienicka” oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, w tym pan Robert Kowalczyk – Burmistrz Miasta Pionki, pan Marek Drapała – Wójt Gminy Magnuszew, pan Euzebiusz Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, pan Hubert Czubaj – Wójt Gminy Głowaczów, pan Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów. Ponadto pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele i członkowie obydwu LGD, przedstawiciele NGO, KGW oraz uczestnicy kursu komputerowego, z terenu powiatu kozienickiego.

Wizytę u naszych partnerów rozpoczęliśmy od spotkania w budynku OSP Bibice – beneficjenta LGD „Korona Północnego Krakowa”, gdzie mogliśmy dowiedzieć się o projektach, jakie były realizowane przez tą jednostkę.

Następnie udaliśmy się do Biblioteki Publicznej w Zielonkach, gdzie znajduje się również Izba Regionalna, zajmująca się gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów muzealnych.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice oraz Centrum Kultury i Promocji, które prowadzi działalność w zakresie szerzenia kultury na terenie gminy Michałowice. Ponadtwo co dwa miesiące wydaje Gazetę Gminy Michałowice, organizuje rożnorodne konkursy tematyczne, wernisaże i wystawy, koncerty i spotkania z ciekawymi osobami, prowadzi warsztaty oraz kino.

Pozostając na obszarze gminy Michałowice, udaliśmy się na spotkanie z przedsiębiorcami oraz organizacjami, które skorzystały z dotacji i rożnych form wsparcia oferowanych przez LGD „Korona Północnego Krakowa”. Spotkanie odbyło się w sali Urzędu Gminy Michałowice, gdzie powitał nas Zastępca Wójta – Pan Jarosław Sadowski.

Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty studyjnej było spotkanie z beneficjentem programu Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią”. Prezes Stowarzyszenia oraz Sołtys Zagórzyc Dworskich Pani Grażyna Kozioł zapoznała uczestników wizyty z zagadnieniami dotyczącymi tworzenia marki obszaru. Mogliśmy również obejrzeć film promocyjny, który został sfinansowany ze środków UE. Podczas spotkania został również zaprezentowany pokaz barmański, w wykonaniu uczestników kursu barmańskiego- realizowanego w ramach projektu MULTICEL.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, gdzie mogliśmy zapoznać się z kolejnymi dobrymi praktykami, w ramach PROW 2014-2020.

Następnie udaliśmy się do Winnicy Uniwersytetu Rolniczego „Garlicki Lamus”. Winnica znajduje w podkrakowskiej Garlicy Murowanej położonej na terenie Parku Krajobrazowego. Została zarejestrowana w 2013 roku w Agencji Rynku Rolnego jak również w Urzędzie Celnym. W tym też roku rozpoczęto w niej produkcję wina z przeznaczeniem na sprzedaż. Natomiast pierwsza eksperymentalna produkcja wina miała miejsce już w 2009 roku. Podstawowymi zadaniami jakim służy winnica jest: kształcenie studentów z zakresu uprawy winorośli, produkcji wina jak również badania, które już są realizowane lub są przygotowywane do realizacji.

Następnie udaliśmy się do Biblioteki Publicznej w Michałowicach, gdzie odbyły się warsztaty z tworzenia marki lokalnej. Ponadto mogliśmy zapoznać się z produktami i usługami bazującymi na lokalnych zasobach i lokalnym dziedzictwie – posiadającymi znak jakości – Spichlerz Koronny.

Z Michałowic udaliśmy się do Wysiołka Luborzyckiego, gdzie w Domu Rodziny Kolpinga odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD „Korona Północnego Krakowa”: Panem Piotrem Adamczukiem – Prezesem Zarządu LGD, Panią Barbarą Kawą – Wiceprezesem Zarządu LGD, Panem Jerzym Kozikiem – Zastępcą Przewodniczącego Rady LGD oraz Redaktorem Naczelnym Gazety Lokalnej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca oraz Panem Robertem Prusakiem – Członkiem LGD „Korona Północnego Krakowa” i Przewodniczącym Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Spotkanie było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących realizacji LSR, zarówno w tej, jak i w poprzedniej perspektywie finansowej.

Następnego dnia wyruszyliśmy w drogę, w celu zapoznania się z kolejnymi dobrymi praktykami na terenie naszych partnerów.

Pierwszym punktem była wizyta w Izbie regionalnej Stowarzyszenia KGW Stręgoborzyce.

KGW Stręgoborzyce jest prężnie działającym kołem, któremu przewodniczy Pani Eleonora Kusińska. Koło swoją siedzibę ma w starej szkole w Stręgoborzycach, tam też znajdują się utworzone przez członkinie koła Izba Historyczna, Izba Regionalna oraz Izba Wystawiennicza. Ponadto uczestnicy mieli przyjemność spróbować przepysznych słodkości firmy „Z miłości do słodkości”, która otrzymała Znak Jakości Spichlerz Koronny.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej było zwiedzanie obiektu Klubu Sportowego „Wiarusy” w Igołomi, który otrzymał dofinansowanie z PROW 2014-2020.