Szanowni Państwo!!!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dwoma questami, które powstały w Kozienicach.

Są to dwie pierwsze ścieżki questingowe powstałe w gminie Kozienice.

Pierwszy quest pt. „Miasto królów” oprowadza nas po Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach, gdzie znajdują się relikty minionych czasów. Zawiera informację dotyczące bogatej historii miasta. Prezentuje postacie, które z Kozienicami były mocno związane i których efekty pracy nadal są tutaj widoczne.

Drugi quest pn. „Chodź zaśpiewasz mi piosenkę” to wędrówka po Kozienicach, w towarzystwie znanego kompozytora i kozieniczanina Bogusława Klimczuka. Podczas spaceru będziemy mogli zobaczyć miasto jego oczami, odwiedzić miejsca z nim związane, a przede wszystkim będziemy mogli pośpiewać…

Bezpłatne ulotki ze scenariuszami w wersji drukowanej dostępne będą już od jutra w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” oraz w Punkcie Informacji Turystycznej, który mieści się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.

Można je również pobrać w wersji elektronicznej ze strony LGD „Puszcza Kozienicka” www.lgdkozienice.pl w zakładce Atrakcje regionu – Questy.

W tej zakładce znajdziecie Państwo dodatkowo quest pn. „Sieciechowskie historie”, który zaprasza Państwa do odwiedzenia gminy Sieciechów.

Questy znajdziecie także w największej bazie questów w Polsce pod linkami:

http://questing.pl/miasto-krolow-nowy-quest-w-wojewodztwie-mazowieckim/

http://questing.pl/chodz-zaspiewam-ci-piosenke-nowy-quest-w-kozienicach/

Questy powstały dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w ramach projektu – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „Multicel”. Jest to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski i Słowacji. Jego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz umiejętności przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerów. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.