W dniach 14-16 listopada Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” wraz z partnerami LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, LGD „Razem dla Radomki” i LGD „Korona Północnego Krakowa” uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie działania Stowarzyszenia Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva w Medzilaborce, Miestnej akčej skupiny LABOREC, o.z. i gminy Medzilaborce – słowackiego partnera międzynarodowego projektu współpracy „Multicel” zgodnie z informacja wpisaną do projektu. 

 Wyjazd studyjny zrealizowany został w ramach zadania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń partnerów projektu współpracy pn. Multimedialne Centrum Aktywności Lokalnej – akronim Multicel.  W wyjeździe uczestniczyły 2-osobowe delegacje przedstawicieli Zarządów poszczególnych LGD – partnerów naszego projektu.

Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” reprezentowali: Irena Bielawska – Prezes Zarządu i Igor Czerwiński – I Wiceprezes Zarządu.

Na miejscu powitał nas Prezes Stowarzyszenia Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva w Medzilaborce Pan Vladimir Protivnak, który był naszym opiekunem i przewodnikiem podczas 3 – dniowego pobytu na Słowacji. Przygotowany przez niego program zawierał min. spotkanie z burmistrzem Medzilaborce – Vladislavem Višňovským, partnerami słowackiej LGD, czy dobre praktyki z PROW na terenie gminy Medzilaborce.

Medzilaborce to gmina partnerska naszej gminy Kozienice na mocy podpisanych w 2016 r umów partnerskich między tymi samorządami. Mieliśmy też okazje obejrzeć wyjątkowe miejsca na tym terenie jak Muzeum Andiego Warhola.

Nasi Słowaccy partnerzy będą gościli z rewizytą w Kozienicach w marcu 2020 r podczas konferencji kończącej ten projekt współpracy. Serdecznie dziękujemy partnerowi słowackiemu za gościnę.