Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych w ramach projektów grantowych – link do dokumentu.Procedura grantowa wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”


Załączniki do procedur grantowych wyboru i oceny operacji:Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Link do pobrania dokumentu – procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD – wersja obowiązująca od 21.03.2017 r.

Link do pobrania dokumentu – procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD (wersja archiwalna)


Załączniki do procedur standardowych wyboru i oceny operacji: