logo ue
logo leader
logo lgd
logo prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania 19." Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z udziałem lokalnej społeczności oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka

Aktualności

Najświeższe informacje dotyczącze naszego regionu oraz stowarzyszenia

Warsztaty pełne smaku zakończone!!!

Warsztaty pełne smaku zakończone!!!

29 kwietnia 2022  Czytaj więcej...

Osiem cykli warsztatów!!! Dwadzieścia cztery zajęcia i ponad osiemdziesiąt uczestniczek zajęć!! Tak w kilku słowach można  podsumować projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń, który…

Zakrzew kulinarnie!!!

Zakrzew kulinarnie!!!

28 marca 2022  Czytaj więcej...

Za nami już połowa zajęć, w ramach warsztatów pełnych smaku. Tym razem w kulinarną podróż zabraliśmy przedstawicielki KGW “Zakrzewianki” oraz KGW “Łękawica”. Spotkania odbyły się…