Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego
i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału  w konferencji w ramach operacji pn.  „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku
w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim. 

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Konferencja pn. „Produkt lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich” wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki na obszarach objętych projektem tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego,  lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy: 

-rolników

-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, 

-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych, 

-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, 

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, 

-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych, 

-przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, 

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

-przedstawicieli samorządów 

-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;.  

Gwarantujemy bezpłatny dojazd, noclegi, wyżywienie oraz uczestnictwo w konferencji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl , Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl  oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.powiatmyszkowski.pl 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Zaproszenie
Program ramowy konferencji
Karta zgłoszeniowa na konferencję