Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” informuje , że w odpowiedzi na ogłoszony  nabór na stanowisko: Specjalista do spraw promocji-Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełen etat, miejsce pracy – siedziba i biuro LGD „Puszcza Kozienicka’ – 26-900 Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17) po dokonaniu oceny formalnej w dniu  14 września 2023 r  informuje, że  do biura  Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęły dwie oferty, obie spełniające  formalne wymagania konkursowe  i obie kandydatki są dopuszczone  do dalszego  postępowania konkursowego , tj.  rozmowy kwalifikacyjnej o której kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.

Kandydatki na stanowisko : Specjalista do spraw promocji

1. Weronika Ukleja

2. Natalia Karcz 

                                                                              Irena Bielawska-Prezes Zarządu   
LGD „Puszcza Kozienicka”