Prezentujemy Państwu najnowszą publikację  – Przewodnik „Nad Radomką, Iłżanką , Zwolenką i Wisłą”, przygotowany przez Stowarzyszenie LGD “Puszcza Kozienicka”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziedzictwo i Rozwój” i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Przewodnik powstał w ramach projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Przewodnik składa się z siedmiu części a każda z nich prezentuje dorzecze jednej rzeki. Podróżując z nurtem rzek, z ich perspektywy poznajemy okolicę. A każdy, kto choć raz płynął kajakiem, wie jak niepowtarzalny to punkt widzenia.

“Między Radomką, Iłżanką i Wisłą, w najbardziej na południe wysuniętej  części  województwa  mazowieckiego,  leży  kilkanaście  gmin,  których  walory  przyrodnicze,  z  pochodzącymi sprzed wieków lasami, polodowcowymi wzgórzami, czystymi, przyjaznymi rzekami wraz zabytkami będącymi świadectwem wielowiekowej tradycji sięgającej rycerskiej potęgi, szlacheckiej  wolności  i  walk  niepodległościowych,  tworzą  idealne miejsce do uprawiania aktywnej turystyki i rekreacji”.

Publikacja jest bezpłatna. Dostępna jest w biurze LGD “Puszcza Kozienicka” oraz na naszej stronie internetowej:http://lgdkozienice.pl/media/wydawnictwa/