Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zakończyła prace związane z budową miejsc rekreacji współfinansowanych ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie wybudowało w ramach projektu 7 placów zabaw, po jednym na terenie każdej z gmin powiatu kozienickiego. Wszystkie place zabaw zostały wybudowane w ramach Projektu pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z LGD „Dziedzictwo i Rozwój” oraz Razem dla Radomki . Realizowany projekt współpracy ma na celu umożliwienie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza” z wykorzystaniem zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych, w tym realizację szeregu działań promujących Lokalne Grupy Działania.
Projekt opiewa na kwotę 300 tys. zł, a w ramach operacji zaplanowano szereg działań- w tym właśnie m.in. budowę 7 placów zabaw na kwotę 239 943 ,00 zł .Wszystkie urządzenia zamontowane na wybudowanych placach zabaw są bezpieczne oraz posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Dzięki współpracy LGD z samorządami wszystkich gmin powiatu kozienickiego powstały atrakcyjne miejsca do zabawy i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców obszaru LSR. Mamy nadzieje , że powstała infrastruktura propagować będzie aktywny tryb życia wśród najmłodszych, wspomagać ich wszechstronny rozwój, a także integrować mieszkańców ze względu na ogólnodostępny charakter inwestycji.