Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że w dniu 18 czerwca br nasze stowarzyszenie podpisało umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu krajowego “Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” (akronim PM – MT), w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – działanie 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Z ramienia LGD “Puszcza Kozienicka” umowę podpisały Irena Bielawska – Prezes Zarządu oraz Barbara Gontarek – Skarbnik.


Celem operacji jest umożliwienie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę i promocję marki “Południowego Mazowsza” z wykorzystaniem zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych, w tym realizację szeregu działań promujących obszar partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne regiony.


Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.05.2022r. przez następujące organizacje pozarządowe:

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” (woj. mazowieckie).
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” (woj. mazowieckie).
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie).

W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaplanowała następujące działania:

• Budowa infrastruktury rekreacyjnej w każdej z siedmiu gmin powiatu kozienickiego
• Wizyta studyjna – Szlak kulinarny “Podkarpackie smaki”
• Organizacja spływu kajakowego
• Publikacja przewodnika turystycznego
• Opracowanie szlaku rodu Kochanowskich