Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w związku z realizacją zadań w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, PROW na lata 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie obejmujące opracowanie i wykonanie materiałów umożliwiających wdrożenie dwóch questów.

zapytanie ofertowe

zał, nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy