Już po raz trzeci chcemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie na najlepszy produkt Ziemi Kozienickiej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • produkt materialny – wszystkie materialne rzeczy wytworzone przez producentów z naszego obszaru,
  • produkt – usługa – usługi świadczone przez podmioty działające na terenie naszego działania.

Celem Konkursu jest promocja zasobów obszaru subregionu „Południowe Mazowsze” oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych.

Udział w zabawie polega na nominowaniu – zgłaszaniu najlepszych w Państwa opinii produktów wytwarzanych w naszym regionie.

Każdy z Państwa za pomocą karty zgłoszeń, osobiście (Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, biuro LGD „Puszcza Kozienicka”) drogą pocztową lub elektroniczną na adres biuro@lgdkozienice.pl może nominować wybranego przez siebie kandydata. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona. Jedna osoba może zgłosić wiele produktów lub usług.

Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia otrzymają od nas komplet upominków.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 28.07.2017 r. do godz. 17.00.

Kapituła konkursu dokona oceny produktów zgłoszonych i wybierze laureatów nagrody głównej w obu kategoriach.

Wytwórcy nagrodzonych produktów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi po 1000 tys. zł w danej kategorii, uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

Rozstrzygnięcie konkursu z podaniem do publicznej wiadomości nastąpi do dnia 11.08.2017r.

Regulamin, formularze zgłoszeń dostępne są poniżej w załącznikach oraz w biurze stowarzyszenia.

Wszelkie informacje dostępne są również pod numerami tel. 48 366 18 99, 793­864­252.