Pragniemy poinformować, że termin zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Regionalny Znak Jakości” przedłużony zostaje do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zachęcamy gorąco wszystkich zainteresowanych – przedsiębiorców, osoby fizyczne, usługodawców, twórców regionalnych do udziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • produkt materialny – wszystkie materialne rzeczy wytworzone przez producentów z naszego obszaru,
  • produkt – usługa – usługi świadczone przez podmioty działające na terenie naszego działania.

Udział w zabawie polega na nominowaniu – zgłaszaniu najlepszych w Państwa opinii produktów wytwarzanych w naszym regionie. Do konkursu mogą również zgłosić się sami wytwórcy danych produktów lub usług.

Czekają na Państwa atrakcyjne nagrody!!!

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi po 1000 tys. zł w danej kategorii, uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

Rozstrzygnięcie konkursu z podaniem do publicznej wiadomości nastąpi do dnia 25.08.2017r.

Regulamin, formularze zgłoszeń dostępne są poniżej w załącznikach oraz w biurze stowarzyszenia.

Wszelkie informacje dostępne są również pod numerami tel. 48 366 18 99, 793­864­252.