Możnowładca małopolski z rodu Starżów-Toporczyków. Żył na przełomie XI/XII w. Palatyn Władysława Hermana w latach 1080-1100. Kontrowersyjna postać okresu średniowiecza Polski. Sieciech jest drugim (poza Masławem) udokumentowanym możnym spoza kręgów dynastycznych, który swoimi działaniami dążył do jawnego przejęcia władzy w Polsce. Wywierał przemożny wpływ na panującego, faktycznie rządząc państwem. Występował na czele wojsk książęcych przeciw synom Władysława II. Ok. 1100 pobity przez połączone siły Zbigniewa i Bolesława III Krzywoustego, wypędzony z kraju. Prawdopodobnie powrócił i został oślepiony. Za sprawą palatyna Sieciecha wybito pierwsze w Polsce monety prywatne – prawdopodobnie w Sieciechowie oraz w drugiej mennicy koło Krakowa, w okresie lat 1090–1100. Znane są dwa typy monet palatyna (choć dawniej wyliczano ich więcej, niesłusznie zaliczając w poczet jego działalności menniczej monety obce). Oba noszą w polu awersu znak wojewody i legendę otokową ZETECH (Sieciech), która jest zapewne drugim najstarszym zabytkiem piśmiennictwa polskiego (a pierwszym imieniem oddanym po polsku). Największy zbiór denarów Sieciecha (122 sztuki ze 150 znanych w ogóle) pochodzący z odkrytego w 1935 skarbu ze Słuszkowa znajduje się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.