Urodził się w 1946r. w Kozienicach. Jest absolwentem kozienickiego LO im. S. Czarnieckiego. Obecnie jest proboszczem w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach oraz wikariuszem biskupim ds. administracji i finansów diecezji radomskiej. Z ramienia radomskiej kurii pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Nazwać Go można budowniczym Diecezji Radomskiej, gdyż kierował budową kaplic, w/w kościoła w Starachowicach , Seminarium Duchownego w Radomiu , siedziby Kurii Biskupiej i Centrum Duszpasterstwa Diecezjalnego w Radomiu. Od młodości pasją S. Pindery jest fotografia oraz wędrówki po całym niemal świecie, których świadectwem są setki tysięcy, a może nawet miliony fotografii. Od 2004r. jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF. Posiada tytuł ,,Mistrz Fotografii” w Międzynarodowych Igrzyskach Fotograficznych. Do tej pory swoje prace opublikował w kilku albumach , znane nam są: „Przekroczyć Piękno Stworzeń” – 2004r., „Armenia. Kamienie silniejsze niż człowiek” – 2007r., „Po śladach Przedwiecznego” – 2009r., „Nad brzegiem nocy i dni” – 2010r., „Jakże wielki jesteś, Panie ! Orędzie świata na podstawie wyznań św. Augustyna” – 2012r., „Bogactwo darów słońca. Afryka – obrazy rysowane światłem i Modlitwą Wieków” – 2014r. Od roku 2014 przez Lasy Państwowe zostały wydane albumy ze zdjęciami Księdza poświęcone wielkiemu arcydziełu Boga, jakim są lasy: „Las i jego tajemnice w świetle Biblii” oraz tryptyk „Niezwykłość”, „Majestat” i „Piękno”.