Kazimiera Gruszczyńska (1848-1927) – siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Urodzona w Kozienicach. Gruszczyńska stworzyła sobie model życia zbliżony do zakonnego, min. poprzez codziennie uczestnictwo we Mszy św., częste przystępowanie do Komunii św. Jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym był proboszcz kozienicki, ks. Józef Khaun, który darzył ją wielkim zaufaniem. w 1869 r. złożyła prywatny ślub czystości. W 1875 roku wstąpiła do tworzącego się ukrytego zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego. Profesję złożyła 1 czerwca 1879 r. O. Honorat Koźmiński powierzył jej kierownictwo zakładu „Przytulisko”, późniejszego domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.