Genowefa Śledź – urodziła się 1956 r. w Kozienicach. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach w kierunku tkactwo artystyczne i malarstwo. Od wielu lat zajmuje się malarstwem olejnym. Tematem jej prac są głównie pejzaże, kompozycje kwiatowe i konie. Swoje prace prezentowała wielokrotnie na wystawach zbiorowych. Brała udział w licznych plenerach malarsko-rzeźbiarskich oraz w festiwalach przedmiotów artystycznych w Poznaniu. Jest członkiem Grupy Twórczej „Vena” działającej przy Domu Kultury w Kozienicach. Twórczość swą prezentowała też przez szereg lat w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Centrum Promocji Sztuki “Wieża” w Kozienicach. Za swą działalność dla rozwoju Ziemi Kozienickiej otrzymała Medal 450 Lat Miasta Kozienice.