Andrzej Opiłowski – Rodowity kozieniczanin. Poezją zajmuje się od dziesięciu lat. Należy do grupy poetyckiej „Erato” działającej przy Domu Kultury w Kozienicach. Swoje wiersze prezentuje na licznych spotkaniach i wieczorach poetyckich. Poza poezją interesuje się: dobrą książką, architekturą, historią starożytną, kuchnią śródziemnomorską, operą i operetką. Andrzej Opiłowski to poeta o kobiecej duszy. Jego wiersze zawierają duży ładunek emocjonalny, wiele treści. Są bardzo wymowne, wielobarwne. Proste, lecz zarazem eleganckie. Czasami bardzo łagodne i delikatne, jak kobieca wrażliwość, kobieca melancholia. Nie wyczuwa się w nich męskiego spojrzenia na świat i poetyckiej brutalności. Jedynie prawdę, taką niezwykłą, w tej swojej zwyczajności.