Bogdan Mazur – emerytowany nauczyciel języka polskiego, publicysta, fotoamator. Urodził się w 1953 roku w Kowarach koło Jeleniej Góry. Z Kozienicami związany jest od lat sześćdziesiątych. Uczestniczy w nauczycielskim ruchu literackim i fotograficznym. Wielokrotnie uzyskiwał nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich i fotograficznych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania/Ministerstwo Edukacji Narodowej. Brał udział w licznych plenerach, wystawach pokonkursowych i zbiorowych. Zorganizował również kilkanaście wystaw indywidualnych. Fotografia wskazała mu także drogę do literatury. W nagrodzonym w 1988 roku opowiadaniu pt. „Magia fotografii” zawarł swoje przeżycia związane z tą dziedziną sztuki. Również wiersz „Ingerencje” nawiązuje do fotografowania. W opowiadaniu pt. „Już nie ma Beatrycze” przywołuje natomiast obraz dawnych Kozienic. Swoje wiersze publikował na łamach Literackiego Głosu Nauczycielskiego i Nowej Szkoły oraz w antologiach: „Wiedzie ludzi w różne strony świata”, “Poezja z wieżą w tle”. Bogdan Mazur jest również autorem kilku artykułów o problemach oświaty, krajoznawstwa, fotografii, które publikował w miesięcznikach „Nowa Szkoła”, „Poznaj swój kraj”, „FOTO”, „Płomyczku”. Od 2007 roku tworzy albumy fotograficzne: „Kozienice”, „Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozienicach” oraz „Most królewski w Kozienicach. Kozienickie obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem”.