Janusz Karaś – artysta z Kozienic. Tworzy od lat. Maluje i pisze. W swoim dorobku ma 30 wystaw indywidualnych i 49 zbiorowych. Jest autorem kilku książek pt. “Kozienickie opowieści” cz. I i II, “Klechdy kozienickie”, “Jak kiedyś bywało. Obrzędy i zwyczaje mieszkańców Puszczy Kozienickiej”. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Kozienic, bierze udział w wystawach, plenerach, konkursach oraz kiermaszach ludowych.