Benedykt Janaszek – mieszka i tworzy w Kozienicach. Z rzeźbą związany od lat 80-tych , członek Związku Plastyków Warmii i Mazur(oddział w Kozienicach). Inspiracją dla jego prac jest człowiek w kontekście jego trudu, pasji, oczekiwań, indywidualności – uczuć i emocji. Twórca jest autorem wielu regionalnych wystaw oraz laureatem krajowych konkursów. Wykonywał także m.in. stacje drogi krzyżowej oraz krucyfiks dla Kościoła św. Rodziny w Kozienicach. Owocami wieloletniego pobytu we Włoszech są: wystawa zbiorowa w Casal Palocco w 1992r. za udział, w której otrzymał medal; rok 1994 to wystawa rzeźby w Ariccia k/Albano i rok później udział w Międzynarodowej wystawie w Lavigno Mare zorganizowanej przez Centro Internazionale per le Relazioni Euro-Afro-Americane. W tym czasie prezentuje swoje prace w galeriach Asyżu. Duże znaczenie dla dalszej twórczości artysty miała jego praca w rzymskiej pracowni uznanego abstrakcjonisty włoskiego Nunzio, oraz mecenat jakim go otoczył Ettore Costa, przyjaciel sławnego rzeźbiarza Gianni Visentina. Ostatni okres twórczości to udział w międzynarodowych plenerach oraz happeningach artystycznych organizowanych wespół z przyjaciółmi artysty – swoistych teatrów formy z subtelną domieszką treści. Prace twórcy w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.